Close

united planets cycle

SATURN II
2011

installation / performance

'They are like so many cages, so many small theatres, in which each actor is alone, perfectly individualized and constantly visible.'
(Michel Foucault, Discipline and Punishment)

SATURN II is a performance/installation in Karl van Welden’s SATURN-series, focusing on themes such as distance, intimacy, infinity, control and power in relation to the contemporary landscape. The site-specific project SATURN II explores the shaping powers of the urban landscape (cityscape) and is developed parallel to SATURN I, an installation for a natural landscape.

A high building holds a circle of monolithically shaped observation points. A panoptical setup which offers a view on its wide surroundings. As a spectator you take place in each observational post individually, zooming in on details in an otherwise chaotic urban panorama. The lens guides your gaze to the intimacy of isolated figures in the distance. In an atmosphere of melancholy and vague menace they attempt to inscribe themselves in world and time through small gestures.

City, performers and spectators become participants in a game of creating and bridging distances. The urban landscape as a mediator between human-sized actions and cosmic dimensions. Visitors determine their own time; the performers keep on playing without interruption.

 

TURNHOUT (BE) | Warande
Warande | 25-27 JUNE 2021
Concept | Direction | Sound: Karl Van Welden - Dramaturgy: Bart Capelle - Performers: Stefaan Claeys | Kinga Jaczewska | Siet Raeymaekers | Vera Tussing | Zoltán Vakulya | Pol Van den Broek - Sound: Yannick Franck - Assistance | Photography | Technical coordination: Maarten De Vrieze - Technical advice: Vincent Malstaf - Production: Verenigde Planeten | United Planets vzw - Coproduction: Oerol (NL) | Vooruit (BE) | wpZimmer (BE) - Supported by: PACT Zollverein (DE) | The City of Ghent | The Flemish Government 

ANTWERP (BE) | Eiermarktbuilding - Federal Pensions Service Antwerp
Antwerpse Kleppers 2018 | Toneelhuis | 1-3 JUNE 2018
Concept | Direction | Sound: Karl Van Welden - Dramaturgy: Bart Capelle - Performers: Stefaan Claeys | Kinga Jaczewska | Jaime Llopis | Siet Raeymaekers |  Kevin Trappeniers | Vera Tussing - Sound: Yannick Franck - Assistance | Photography | Technical coordination: Maarten De Vrieze - Technical advice: Vincent Malstaf - Production: wpZimmer & Verenigde Planeten | United Planets vzw - Coproduction: Oerol (NL) | Vooruit (BE) - Supported by: PACT Zollverein (DE) | The City of Ghent | The Flemish Government | In collaboration with: Federal Pensions Service Antwerp (BE)

BRUSSELS (BE) | Pictogram - Birminghamstraat 131
FESTIVAL KANAL 2014 | Kaaitheater | 19-21 SEPTEMBER 2014
Concept | Direction | Sound: Karl Van Welden - Dramaturgy: Bart Capelle - Performers: Stefaan Claeys | Sarah Eisa | Siet Raeymaekers | Kevin Trappeniers | Zoltán Vakulya | Fran Verstegen - Sound: Yannick Franck - Assistance | Photography | Technical coordination: Maarten De Vrieze - Technical advice: Vincent Malstaf - Production: wpZimmer & Verenigde Planeten | United Planets vzw - Coproduction: Oerol (NL) | Vooruit (BE) - Supported by: PACT Zollverein (DE) | The City of Ghent | The Flemish Government | In collaboration with: Pictogram (BE)

MARSEILLE (FR) | Le Tour du Roi René
MARSEILLE PROVENCE 2013 | 12-15 SEPTEMBER 2013
Concept | Direction | Sound: Karl Van Welden - Dramaturgy: Bart Capelle - Performers: Stefaan Claeys | Sarah Eisa | Siet Raeymaekers | Kevin Trappeniers | Carl Vermeersch | Fran Verstegen - Sound: Yannick Franck - Technical coordination | Construction: Vincent Malstaf - Assistance | Photography: Maarten De Vrieze - International promotion: Fanny Bordier - Production: wpZimmer & Verenigde Planeten | United Planets vzw - Coproduction: Oerol (NL) | Vooruit (BE) - Supported by: PACT Zollverein (DE) | The City of Ghent | The Flemish Government

COPENHAGEN (DK)
METROPOLIS FESTIVAL | 11-14 AUGUST 2013
Concept | Direction | Sound: Karl Van Welden - Dramaturgy: Bart Capelle - Performers: Stefaan Claeys | Sarah Eisa | Siet Raeymaekers | Kevin Trappeniers | Carl Vermeersch | Fran Verstegen - Sound: Yannick Franck - Technical coordination | Construction: Vincent Malstaf - Assistance | Photography: Maarten De Vrieze - International promotion: Fanny Bordier - Production: wpZimmer & Verenigde Planeten | United Planets vzw - Coproduction: Oerol (NL) | Vooruit (BE) - Supported by: PACT Zollverein (DE) | The City of Ghent | The Flemish Government

GHENT (BE) | Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg
THE GAME IS UP! 2011 | Vooruit | 15-20 en 23-26 MARCH 2011
Concept | Direction | Sound: Karl Van Welden - Dramaturgy: Bart Capelle - Performers: Stefaan Claeys | Sarah Eisa / Sara Vilardo | Michael Helland | Carolina Mantovano | Kevin Trappeniers | Fran Verstegen - Sound: Yannick Franck - Light design: Jelle Moerman - Video: Wannes Gevaert - Assistance | Photography: Maarten De Vrieze - Advice construction: Julie Mabilde | Hiro Verbist - Coordination: Julie Descamps - Production: Verenigde Planeten | United Planets vzw - Coproduction: Oerol (NL) | Vooruit (BE) - Supported by: PACT Zollverein (DE) | The City of Ghent | The Flemish Government - Thanks to: Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg

installatie / performance

'Het lijken net allemaal kooien, allemaal kleine theatertjes, waarin elke speler alleen is, volstrekt tot eenling gemaakt en voortdurend zichtbaar.'
(Michel Foucault, Surveiller et punir)

SATURN II is een performance/installatie in Karl Van Welden’s SATURN-reeks, die zich toespitst op thema’s als afstand, intimiteit, oneindigheid, controle en macht in relatie tot het hedendaagse landschap. Het in situ project SATURN II exploreert de beeldkracht van het urban landscape (cityscape) en is parallel ontwikkeld met SATURN I, een installatie voor natuurlandschap.

Op een hoog gebouw staat een cirkel van monolithisch ogende observatiepunten. Een panoptische opstelling die uitzicht biedt op de weidse omgeving. Als toeschouwer neem je individueel plaats in de observatieposten, die inzoomen op details in een voor de rest chaotisch ogend stadspanorama. De lens gidst je blik naar de intimiteit van geïsoleerde figuren in de verte. In een atmosfeer van melancholie en vage dreiging trachten ze zich via kleine handelingen in te schrijven in de wereld en de tijd.

Stad, performers en toeschouwer worden deelnemers in een spel van afstanden scheppen en overbruggen. Het stadslandschap als bemiddelaar tussen handelingen op mensenmaat en kosmische dimensies. De bezoeker bepaalt zijn eigen tijd, de performers spelen onafgebroken door.

SATURN II - COPENHAGEN (DK) © 2013 KVW (Photo: M De Vrieze)
SATURN II - GHENT (BE) © 2011 KVW (Photo: M De Vrieze)
SATURN II - MARSEILLE (FR) © 2013 KVW (Photo: M De Vrieze)
SATURN II - BRUSSELS (BE) © 2014 KVW (Photo: M De Vrieze)
SATURN II - ANTWERP (BE) © 2018 KVW (Photo: M De Vrieze)