Close

united planets cycle

INTRO | SATURN
2010

installation / performance

A panoptical installation in a landscape reveals what the naked eye can barely perceive. Six points of observation guide the spectator’s glance from the stately surroundings into the intimacy of isolated figures in the distance. In an atmosphere of melancholy and vague menace they attempt to inscribe themselves in world and time. Bank, lowland and horizon create distances or try to bridge them. The landscape becomes a mediator between human-size actions and cosmic dimensions. Visitors determine their own time; the performers keep on playing without interruption.

TERSCHELLING (NL) | between Hoornse Bos and Oosterend
OEROL 2010 | 12-20 JUNE 2010
Concept | Sound: Karl Van Welden - Dramaturgy: Bart Capelle - Performers: Stefaan Claeys | Anne van Schaik | Roy Snippe | Kevin Trappeniers | Renske Vercammen - Construction | Photography: Maarten De Vrieze - Production: Verenigde Planeten | United Planets vzw - Coproduction: Atelier Oerol

installatie / performance

Een panoptische installatie in een landschap onthult wat met het blote oog nauwelijks waarneembaar is. Zes observatiepunten gidsen de blik van de toeschouwer vanuit de weidse omgeving naar de intimiteit van geïsoleerde figuren in de verte. In een atmosfeer van melancholie en vage dreiging trachten ze zich in te schrijven in de wereld en de tijd. Duin, vlakte en einder scheppen afstanden of proberen ze te overbruggen. Het landschap wordt een bemiddelaar tussen handelingen op mensenmaat en kosmische dimensies. De bezoeker bepaalt zijn eigen tijd, de performers spelen onafgebroken door.

INTRO | SATURN - TERSCHELLING (NL) © 2010 KVW (Photo: M De Vrieze)
INTRO | SATURN - TERSCHELLING (NL) © 2010 KVW (Photo: M De Vrieze)