Close

united planets cycle

EARTH I
2023

musical performance / co-creation with Frederik Croene

'So I looked slowly across the Coire Loch, and began to understand that haste can do nothing with these hills. I knew when I had looked for a long time that I had hardly begun to see.' 
(Nan Shepherd, The Living Mountain)

A felt canvas, as long and as wide as the stage, descends over the pianist, who imperturbably interprets his 'melody'. The felt appears and is slowly forming a sculpture that takes on imperceptibly different forms. Sometimes it looks like an appearing or disappearing mountain landscape, sometimes it transforms into an abstract sculpture that slowly but surely threatens to suffocate the pianist. 

The EARTH series within the cycle is used to explore and depict current compelling themes. In EARTH I, Van Welden, together with pianist/composer Frederik Croene, takes climate change as a starting point. 

Concept | Direction: Karl Van Welden – Concept | Composition | Piano: Frederik Croene – Lighting design: Ryoya Fudetani - Assistance | Machinery: Maarten De Vrieze - Technology: Vincent Malstaf – Production: Verenigde Planeten | United Planets vzw – Coproduction: Concertgebouw Bruges (BE) | KANAL-Centre Pompidou (BE) | C-TAKT (BE) | Perpodium (BE) | Platform 0090 (BE) | C-Mine (BE) | B-Classic (BE) - With the support of: Flemish Government | PACT Zollverein (DE) | de Warande (BE), Tax Shelter of Belgian Federal Government

muzikale performance / co-creatie met Frederik Croene

'Dus ik sloeg Coire Loch langzaam gade, en begon te begrijpen dat haast in deze heuvels niets te zoeken heeft. Ik wist ook dat toen ik een flinke tijd gekeken had, ik maar nauwelijks begonnen was te zien.'
(Nan Shepherd, The Living Mountain)

Een vilten doek, zo lang en zo breed als het podium, daalt neer over de pianist, die onverstoorbaar zijn 'melodie' vertolkt. Het vilt verschijnt en vormt langzaam een sculptuur die onmerkbaar verschillende vormen aanneemt. Soms lijkt het op een opduikend of verdwijnend berglandschap, soms transformeert het in een abstracte sculptuur die de pianist langzaam maar zeker dreigt te verstikken. 

De serie EARTH binnen de cyclus Verenigde Planeten wordt gebruikt om actuele dwingende thema's te verkennen en te verbeelden. In EARTH I neemt Van Welden samen met pianist/componist Frederik Croene de klimaatverandering als uitgangspunt.

EARTH I (02) © 2023 Karl Van Welden
EARTH I (03) © 2023 Karl Van Welden
EARTH I (P04) © 2023 Karl Van Welden