MARSlab

installatie / performance
2012

Een afgesloten terrarium in de buitenruimte vormt het kader waarbinnen Van Welden een eenmalige performance uitvoerde. Gedurende twintig minuten wordt een storm gegenereerd door middel van as. Het tableau in de box wordt in stijgende mate opaak en gaat op in een ondoordringbare waas van stof. MARSlab was de start van het onderzoek naar catastrofes. Een experiment en esthetisch onderzoek naar het moment voor, tijdens en na een natuurlijke ramp.